Możliwość wykonania badań okulistycznych, chirurgiczne zabiegi gałki ocznej i powiek.