Zabiegi w zakresie chirurgii tkanek miękkich oraz ortopedii (konsultacje specjalistyczne).